OCD

OCD er tvangstanker/handlinger og ritualer, hvor personen føler sig tvunget til at udføre/tænke forskellige ritualer.
Ritualer, tvangstanker og tvangshandlinger er noget, vi næsten alle sammen har oplevet. Mange har prøvet at have en periode i ungdommen, hvor man gik meget op i enten at træde på stregerne på fortovet eller ikke at træde på stregerne. Mange har også oplevet at føle sig nødsaget til at tjekke flere gange, at kogepladerne er slukket, og at døren er låst.

Dette er ikke en sygdom og de fleste vokser sig fra det, men nogen gange kan denne type tanker og adfærd komme helt ud af kontrol og udvikle sig til tilbagevendende tvangshandlinger, som er meningsløse og meget frustrerende.
-OCD kan være stærkt invaliderende , og mennesker som lider af disse tilbagevendende tvangshandlinger kan ikke bare tage sig sammen og stoppe.

-OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne.
-OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden, til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.
I alvorlige tilfælde kan lidelsen fuldstændigt ødelægge menneskers evne til at få hverdagen til at fungere, hvis den ikke bliver behandlet. Man kan sige at sygdommen overtager personens liv

Hvad kendetegner OCD?

Tvangstanker (Obsessioner) Tvangstanker er uønskede ideer, der hele tiden dukker op i tankerne ex: -Frygt for, at der kan ske noget med en selv, eller en man holder af. -Overdreven frygt for at blive smittet eller beskidt eller en -Overdreven trang til at gøre ting korrekt eller på en perfekt måde.

Det kan også komme til udtryk som tvangsmæssig tvivl eller aggressive tanker. Man kan få tanker om, at nogen kan komme til skade, hvis man ikke gør det rigtige. At man kan blive smittet, hvis man ikke vasker sig eller går i bad mange gange dagligt, eller at man selv kunne komme til at skade sit barn.

Tvangshandlinger (Kompulsioner) For at dulme disse tvangstankerne vil de fleste med OCD ty til at gentage handlinger, det som kaldes tvangshandlinger. De mest almindelige er at tjekke ting og vaske sig i det uendelige. Andre tvangshandlinger kan være at tælle, gentage ting, samle på ting eller arrangere ting på bestemte måder for at få dem til at stå i en bestemt orden. Sådanne gentagne handlinger er meget tidskrævende, fordi de må gentages, indtil det føles ‘rigtigt’. At udføre disse ritualer og tvangshandlinger vil i første omgang mildne angsten, men virkningen er kun kortvarig. På længere sigt vil de imidlertid fastholde én i lidelsen.

Undvigende adfærd Personer med OCD bruger meget tid på at undgå situationer, hvor de ved, at tvangssymptomer kan blive udløst. De undgår også situationer, hvor de kan blive observeret af andre, fordi de føler, at det er flovt og meningsløst, det de gør.

Hvordan opleves tvangen? I perioder uden tvangshandlinger/tanker vil de fleste opleve, at tvangshandlingerne og tvangstankerne er urimelige og overdrevne. Men når tvangssymptomerne sætter ind, vil de for mange være så stærke, at de kan blive i tvivl, om de er ved at miste forstanden. De fleste forsøger at skjule tvangshandlingerne, da de syntes det er pinlig. De får derfor heller ikke hjælp og mange bliver næsten eksperter i at leve med ritualerne.

Behandling af OCD Tidligere troede man, at behandlingen var næsten håbløs. Men i dag ved man, at lidelsen i høj grad kan behandles, og meget virkningsfuld er kognitiv terapi.

Varighed af et behandlingsforløb er meget afhængig af problemstillingen og hvor risikovillig klienten er til, at turde arbejde og konfrontere OCD én.

Ring til os eller gå direkte til Kontakt og send os en mail og du vil blive kontaktet hurtigt.