Angst

                                                                                                                            

         Angst er ikke bare angst, men inddeles i flere forskellige kategorier:

  • Panikangst – indebærer ofte voldsomme og uventede angstanfald, hvor der både er fysiske og psykiske symptomer. Åndedrætsproblemer (halsen snører sig sammen), koldsved, rystelser, besvimelsesfornemmelse osv osv. Her udvikles ofte både angst for anfaldene, samt angst for, at anfaldende er tegn på en alvorlig sygdom. Desuden udvikles der ofte også en angst for bestemte situationer og steder, som forbindes med en øget risiko for angstanfald.
  • Socialfobi – indebærer svær angst i samvær med mennesker. Angsten for at fremtræde dum eller virke forkert, angsten for ikke at kunne styre eller skjule tegnene på angst.
  • Generaliseret angst – bekymring for almindelige hverdags begivenheder og/eller for større mulige ulykker. Vedvarende nervøsitet præget af fysiske symptomer ( hjertebanken, uro i kroppen, åndedrætsbesvær, koldsved osv. ). Både den kognitive og den kropslige del af lidelsen er konstant tilstedeværende.
  • Enkeltfobiangsten for specielle situationer eller dyr. Eksempelvis: blod, lukkede rum, højder, edderkopper og slanger.

På den ene side er disse tilstande meget forskellige og medfører hver deres vanskeligheder for de mennesker som rammes af det. På den anden side er der glidende overgange ml. dem og de har en ting tilfælles – undgåelse af situationer, ting eller steder. Behandlingen af angst er baseret på:

- kognitiv terapi : hvor vi analyserer de tanker og forestillinger, som har  forbindelse til angsten .

-samtaleterapi : hvor vi fokuserer på angsten, men også kigger på resten af personligheden, følelser og livet i almindelighed.

- kognitiv adfærds-terapi : hvor du gradvist og lidt efter lidt, udsætter dig selv for det du er bange for. Målet er, at du efterhånden kan håndtere situationen, er tryg ved den og at det nu er DIG, som har styringen med situationen og ikke angsten.

Det vil altid være en individuel vurdering, hvad der virker optimalt for den enkelte og vi vil sammen finde frem til den terapiform, som virker for dig!

Varighed af behandlingen varierer meget og er afhængig af hvor massiv din angst er, hvor længe du har haft den og hvad dit mål er. Som udgangspunkt foregår behandlingen i vores lokaler, men hvis angsten forhindrer dig i dette, er der også mulighed for at vi kommer til dig.

Du kan enten ringe til os eller gå direkte til Kontakt og sende os en mail, og du vil blive kontaktet hurtigt.