Supervision

Supervision i grupper

-Supervision er en metode, som  benyttes, når man ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med sit arbejde. Man taler om styrker og svagheder samt muligheder for at gå nye veje. Dette hjælper til, at reflektere over situationer og handlemuligheder i stedet for blot at handle ud fra umiddelbare tanker og oplevelser.

-Supervision kan gives individuelt eller i en gruppe, med eller uden leder, og er en mulighed for medarbejdere og ledelse til at udvikle sig hver for sig og sammen.

-Supervision kan bruges til, at kvalificere det pædagogiske arbejde, videreudvikle og arbejde mod, at blive en arbejdsplads, hvor forskellighed ses som en styrke og hvor alle føler sig hørt, mødt og forstået.

 

 

Supervisionen er bl.a. med til:

  • At finde ud af hvorfor motivationen for arbejdet er faldet.
  • At finde ud af hvad konsekvensen er af den manglende motivation og manglende arbejdsglæde for den enkelte og ikke mindst for arbejdspladsen.
  • At støtte den enkelte eller gruppen i, hvordan de kan tage hånd om deres frustrationer.
  • At de forskellige faglige kompetencer kommer frem blandt medarbejderne, så de kan trække på hinandens forskellige kompetencer.
  • At støtte medarbejderne, i at blive tydelige i kommunikationen og tage ansvar for egen andel.
  • At støtte deltagerne i selv at finde frem til, hvad der skal til i forhold til det problem, de tager op, og finde deres egen løsning.

Både organisationen og medarbejderne må prioritere supervision på deres arbejdsplads for at sikre arbejdsglæde, motivation og høj faglighed.

Send en mail Kontakt eller ring for yderligere oplysning.