Narrativ Terapi

Hvad er Narrativ terapi?

Ordet Narrativ betyder historie eller fortælling, og den narrative metode, bygger på en forståelse af at alle mennsker er dem de er på baggrund af deres historie -den de fortæller om sig selv, og den andre fortæller om dem.
Ved at udforske den enkeltes historie og parforholdets historie, skabes der rum for nye forståelser og dermed nye handleveje.
I den Narrative terapi sættes der fokus på klientens fortællinger om sig selv, og dermed hendes/hans handlinger og identitet.

Den Narrative terapi har dyb respekt for, at det er klienten og ikke terapeuten der er eksperten, forstået på den måde, at der ikke kun er en bestemt måde at ” være rigtig ” på.

Mennesker er forskellige og kommer fra mange forskellige kulturer, og menneskers håb og drømme om, hvordan det gode liv er, er også forskellige. Den historie vi fortæller om os selv, former os og vores liv. Derfor handler den Narrative terapi om, at udfolde klientens historier og udforske nye muligheder, som kan være hjælpsomme for klientens eget selvbillede og identitet.

Narrativ terapi har til hensigt, at adskille problemet fra personen, dette kaldes ” eksternalisering ” . Det er problemet der er problemet og ikke personen der er problemet. Gennem denne særlige måde, at tale om problemet på, skabes nye muligheder for, at tale om hvilken effekt problemet har på personen og det bliver lettere for personen sammen med terapeuten, at ændre forholdet til problemet.

Den Narrative terapi har en anerkendende tilgang og har fokus på det der lykkes.
Ideen med denne tilgang er, bevidst at flytte fokus fra mangler og kritik til, at italesætte det der fungerer.

Du kan enten ringe til os eller gå direkte til Kontakt og sende os en mail, og du vil blive kontaktet hurtigt