Kognitiv Terapi

Hvad er kognitiv terapi ?

Kognition betyder tænkning eller erkendelse og handler om, hvad man gør med de sanseindtryk, man får såvel fra verden som fra sig selv. Kognitiv terapi er således en terapiform der tager udgangspunkt i og lægger vægt på den tænkning, man har i forbindelse med de situationer man befinder sig i. Den måde man tænker på har afgørende betydning for, hvordan man vurderer og oplever sig selv og en given situation eller begivenhed.

Den kognitive model gør rede for, hvorledes mennesket er et fortolkende og analyserende væsen, der altid er i færd med at forstå og skabe billeder af sin virkelighed. Forholdet mellem tænkning, følelser og handling kan lede til automatiske destruktive mønstre, når vi af forskellige grunde kommer under pres eller i krise. Når billedet af virkeligheden og den reelle virkeligheden ikke stemmer overens, kommer vores evne til at handle hensigtsmæssigt nemt ud af kurs. Vi kommer nemt til i pressede situationer, at gentage uhensigtsmæssige handlemønstre, som vi har tillært i tidligere situationer og har erfaringer med. Disse handlemønstre er delvis ubevidste og indebærer aktivering af negative automatiske tankemønstre fra tidlige problemsituationer og følelser, som de vakte dengang.

Kognitiv terapi er meget brugbart i forbindelse med forskellige typer angst.

 

Kognitiv behandling.

Via samtaler, skemalægning og analyse, arbejder vi med tankerne og  deraf følgende vurderinger af, de ”truende” begivenheder, samt personens vurdering af sig selv og mulighed for at klare begivenhederne. På den måde udvikles nye hensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Ved terapiens afslutning har klienten erhvervet sig redskaber, som kan anvendes fremover, således at personen bliver sin egen terapeut og kan fastholde den positive udvikling.
Forskning viser, at holdbarheden er særdeles god, og at risikoen for tilbagefald er mindst ved denne behandling.

En session varer ca. 50 min. og varighed af hele behandlingsforløbet varierer typisk ml. 3-9 gange.

Du kan enten ringe til os eller gå direkte til Kontakt og sende os en mail, og du vil blive kontaktet hurtigt