Børnegrupper

I en gruppe får børnene mulighed for at dele deres tanker og følelser med andre børn i lignende situation som dem selv. Dette er medvirkende til, at de ikke føler sig alene og forkerte i deres tanker og følelser. De bekymringer som de ofte går rundt med alene, bliver nænsomt taget alvorligt og barnet kan fortælle sin historie i eget tempo, uden at de skal føle der er nogen der kigger skævt eller synes de er unormale, da de selv har en lignende historie bag sig.

Eksempler på en gruppe:

 • . Mine forældre skal skilles.
 • . Min mor/far har et misbrugs problem.
 • . Min mor/far er psykisk syg.
 • . Min mor/far har fået en livstruende sygdom.
 • . Der er vold i min familie.
 • . Der er forgået seksuelle krænkelser i min familie.
 • . Jeg har det så dårligt nu, at jeg er begyndt at skære i mig selv.
 • . Generelt mistrivsel,
 • . Mit barn er angst.

 

Fælles for alle børnene er, at de ofte føler skyld og påtager sig voksen ansvar. De kan være bekymret for, at det er deres skyld mor og far blev skilt, eller det at en af forældrene har misbrugs problem eller er blevet psykisk syg osv.

I gruppen arbejder vi med, at børnene skal slippe deres skyld og ikke påtage sig ansvaret for forældrenes problematikker.

 

Gruppen vil bestå af 6-8 børn i alderen 8-16 år. Børnene vil blive alders opdelt. Gruppen mødes i alt 10 gang a 2 timers varighed, hver 14 dag (evt. hver uge).

Vi starter altid med en forsamtale, hvor barnet og forældrene er tilstede. Til slut vil der være en evaluerings samtale med barnet og forældrene. Hvis det viser sig nødvendigt at inddrage forældrene undervejs vil dette blive gjort.

Det kan også vise sig, at et barn har det så svært og svært ved at være i en gruppe, at der vil være muligheder for individuelle samtaler, som kan være med til at barnet igen kan deltage i gruppen.

I gruppen vil vi arbejde med følgende:

 • Skabe genkendelighed og ritualer i gruppen.
 • Arbejde med at lære hinanden at kende.
 • Arbejde med følelser og humør.
 • Arbejde med børnenes ressourcer, færdigheder og mestring.
 • Arbejde med hvordan barnet ser og forstår sin situation.

 

Særligt i børnegruppen med angst som tema, vil forældrene mere aktivt blive en del af processen. Børnene og forældrene skal hjemme træne/øve færdigheder og mestring i de begrænsninger angsten giver barnet/familien. Ligeledes vil forældrene modtage råd og vejledning i forhold til at håndtere barnets angst. Det er vigtigt, at en af forældrene deltager aktivt i forløbet og lærer de samme metoder og strategier som barnet, for bedre at kunne støtte og coache barnet derhjemme.

I gruppen vil vi arbejde med følgende:

 • Undervisning: Sammenhæng mellem tanker og følelser
 • Måling og registrering af svære følelser
 • Katastrofetanker og realistisk tænkning
 • Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 • Afslapning og åndedrætsøvelser
 • Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 • Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

 

Du kan enten ringe til os eller gå direkte til Kontakt og sende os en mail, og du vil blive kontaktet hurtigt