Gruppeterapi

Gruppeterapi Formålet med gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre. Udgangspunktet kan være et specifikt tema, eller det kan være en mere generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres forskellige individuelle temaer.

 

 

 

 

 

 

Problemer som er velegnet at tage op i grupper er eksempelvis;

-sorg
-mobning
-social fobi
-samlivs problemer
-forskellige former for angst
-depression
-spiseforstyrrelser
-selvskadende adfærd
-alkoholproblematik og medafhængighed
-dårligt selvværd
-børn af skilmisse forældre
-Børnegrupper 
-Gruppe for forældre

Over tid opbygges tillid i gruppen og der er selvfølgelig tavshedspligt for alle. Terapeuten hjælper til en dybere forståelse af hvad det er, der forhindrer vækst og udvikling og man vil desuden få en bedre forståelse af sin egen rolle socialt og hvordan man kan arbejde med sin styrke og svaghed i sociale sammenhæng.

 

En gruppe består typisk af 4-8 deltagere og 1 til 2 terapeuter, der mødes med 1-2 ugers mellemrum 2-4 timer hver gang. Hver gang vil der være følgende:

 • En runde, hvor hver deltager får lejlighed til at fortælle om sig selv og sige, hvad hun eller han vil.
 • Individuel terapi, hvor terapeuten på skift arbejder med en af deltagerne, mens de øvrige deltagere ser på og følger arbejdet.
 • Feedbackrunde efter terapien hvor der er mulighed for, at alle deltagerne kan give feedback og dele deres reaktioner på at være vidne til terapien.

Være vidne til andres terapi.

At være vidne til andres terapeutiske proces og således meget konkret og nært leve med i et andet menneskes udvikling, vækker ofte en række følelsesmæssige reaktioner og tanker hos de øvrige deltagere.
På den måde arbejder man selv med og bevæger sig videre i ens egen udvikling.

At være i terapi mens andre ser på.

For den, der er i terapi i gruppen, opleves det næsten altid som en berigelse at blive set og forstået af flere mennesker. Man kan kalde det, at gruppens medlemmer har en vidnefunktion. De ser det, som personen i terapien viser af sig selv og ser den proces, hun eller han er i. Dette at have medlevende vidner giver en vigtig procesfremmende bekræftelse gennem at:

 • blive forstået af flere og af andre end terapeuten.
 • flere mennesker følger ens proces og bemærker forandringer.
 • blive støttet i at være på rette vej.
 • opleve genkendelse – man er ikke alene eller fuldstændig anderledes.
 • få støtte til forandring

Gruppeprocessen.

Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden. I gruppeterapien vil vi også se på det, der sker gruppemedlemmerne imellem. Det er vigtigt at tage disse processer alvorligt og arbejde med dem fordi:

 • det er afgørende for trygheden og tilliden i gruppen og dermed for gruppens fortsatte arbejde.
 • hvis dette ikke tages alvorligt, er der fare for at de menneskelige processer og projektioner i gruppen kan få frit løb, det personlige ansvar undgås – og dette kan have ødelæggende konsekvenser for gruppen.
 • der er stor læring i det omhyggelige gruppeproces arbejde.

Gevinst ved gruppeterapi.

I forhold til den enkeltes personlige proces er der også en gevinst ved at deltage i gruppeprocesarbejdet fordi de temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, ofte vil være genkendelige for den enkelte deltager fra hans eller hendes liv i øvrigt.
Det er frugtbart for gruppedeltagerne på denne måde at kunne arbejde direkte med problematikker fra hverdagens forhold til andre mennesker.

Alting forstærkes i en gruppe.

Den udviklingsproces, der er i gang eller er på vej, får ekstra energi, når arbejdet foregår i en gruppe. Gruppeterapi skaber mulighed for at mærke mere, opleve med dybere alvor, tage virkeligheden længere ind og opleve højere grad af nærvær.

Grupperne startes op efter behov og er du interesseret i at høre mere om gruppeterapi, så ring eller send en mail Kontakt og du vil blive kontaktet hurtigt.